Re: Kilpatehtävä 2: Sanan arvaus

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Markku Verkasalo
Sähköposti:    Markku.Verkasalo'at'Helsinki.Fi
Päiväys: 29.11.2002 12:11

Olipa hauskoja tehtäviä. Hauskaa oli se, että tässä pelaaja
opettaa ohjelmaa löytämään oikeaa sanaa ja ohjelma antaa koko ajan
palautetta.
Jäi viime yön unet vähiin kun jäin peliin kiinni.
terv
Markku Verkasalo


Seppo Mustonen kirjoitti 12.11.2002 16:54 :

>Vastasin aikoinaan 1970-luvun puolivälissä eri yliopistojen ja
>korkeakoulujen tilastotieteen laitosten yhteisen tiedotuslehden
>SATTUMA toimittamisesta.
>Keksin mielestäni hauskan ja "opettavaisen" kansikuvan lehden toiseen
>numeroon keväällä 1975. Siinä oli Wang 2200 -pientietokoneelle
>tekemäni
>"sananarvausohjelman" tulostusta tyyliin:
> 
>    1 UUSMUS  4   46 SA    7   91 SATU   7
>    2 MM    4   47 SASATU  8   92 SATU   7
>    3 SU    7   48 SASA   7   93 SA    8
>    4 SUATUAS 8   49 SA    7   94 SA    7
>    5 TTU   8   50 SA    8   95 SATMA  8
>    6 AUTAMST 4   51 SA    8   96 SA    8
>    7 SASAASA 8   52 SAATMTS 7   97 SATU   7
>    8 TTU   8   53 SA    8   98 SATTTMS 8
>    9 TTMASSA 7   54 SA    8   99 SA    7
>   10 SSAA   7   55 SA    7  100 SA    7
>   ..................................................
>   36 SASATSA 8   81 SA    8  126 SASATU  7
>   37 SA    9   82 SA    8  127 SATTU  7
>   38 SASATU  8   83 SA    8  128 SATTUMA 10
>   39 SA    9   84 SASA   7  129 SATTUMA 10
>   40 SA    9   85 SA    7
>   41 SATMMTU 9   86 SA    7
>   42 SAA   8   87 SATTSAT 8
>   43 SA    8   88 SATU   8
>   44 SAAA   7   89 SATUA  8
>   45 SA    7   90 SATU   7
> 
>"Pääkirjoituksessa" kerrottiin asiasta tarkemmin seuraavasti:
> 
>   SATTUMAn tämänkertainen kansikuva ilmentää periaatetta
>   "129 sanaa puhuu paremmin kuin 1 kuva".
>   Lukijan harkittavaksi jää, missä määrin kansi ja lehden
>   muu sisältö on syntynyt sattumalta.
>   Harkinnan helpottamiseksi todettakoon kannesta seuraavaa.
>   Sitä rakennettaessa on yritetty käyttää satunnaisia sanoja
>   tuottavaa Markovin ketjua. Ketjun tiloina ovat kirjaimet
>   A,U,M,S,T ja sanaväli. Siirtymätodennäköisyydet ovat aluksi
>   kaikki tasaisia eli sanat syntyvät täysin umpimähkäisesti,
>   mutta prosessin tuotosta on mahdollista arvostella tavan-
>   omaisin kouluarvosanoin 4-10, joilla vaikutetaan ketjun
>   siirtymätodennäköisyyksiin lähinnä viimeisessä sanassa
>   esiintyvien siirtymien osalta.
>   Tavoitteena on ollut saada prosessia matkiva pientietokone
>   sanomaan SATTUMA ja sanojen arvostelu palvelee tässä tapa-
>   uksessa vain tätä jaloa päämäärää. Hankkeen ajatus on
>   (tyhjän tilan täyttämisen ohella) siinä, että nähtäisiin,
>   voiko näin yksinkertaisen mallin puitteissa saada pelkällä
>   yleisarvostelulla jonkinlaista opppimista aikaan.
>   Kansi on suoraan ohjelman tulostusta. Jokaisen koneen tar-
>   joaman sanan jälkeen on allekirjoittaneen antama arvosana.
>   ---
>   Liekö tuo todella sattuma, että kaksi ensimmäistä SATTUMAa
>   ovat syntyneet jo yrityksillä 128 ja 129.
> 
>                          1.6.1975
>                          SM
> 
>Innostumiseni tuosta aiheesta oli sikäli ymmärrettävää, että
>tuohon aikaan ei monilla ollut välttämättä käsitystä siitä, että
>tietokoneen kanssa voidaan toimia "interaktiivisesti".
>Tällaiset yritykset osaltaan ennakoivat ensimmäisen keskustelevaan
>käyttötapaan pohjautuvan Survon (SURVO 76) syntyä.
> 
>Nyt tarkoituksenani on palauttaa eloon "sananarvauspeli" nykysurvon
>yhteydessä. Olen sen tehnyt kahdessakin muodossa, C-ohjelmamodulina
>ja sukrona. C-ohjelmasta (joka on sukroa monipuolisempi ja nopeampi)
>tulen kertomaan joskus myöhemmin. Tässä kuvaan SANO-sukroperhettä,
>jonka listaus on sanomani lopussa ja jota houkuttelen survoilijat
>uuden kilpatehtävän muodossa kokeilemaan.
> 
>Selitän aluksi sukron toimintaa pienellä esimerkillä.
>Nyt on tavoitteena saada sukro SANO-SANA lausumaan sana ILO, kun
>tarjolla on kirjaimet A,E,I,K,L,O ja sanaväli.
> 
>Arvaaminen alkaa esim. aktivoimalla /SANO-SANA ILO seuraavasti:
>......................................................................
> 
>RND=rand(3011) / valittu satunnaislukugeneraattori
>STATES=AEIKLO
>/SANO-SANA ILO_
>......................................................................
> 
>Aktivoinnin jälkeen syntyy keskustelu, jossa ohjelma ehdottaa sanoja
>ja käyttäjän tulisi arvioida niitä asteikolla -30 ... 30.
>Ensimmäinen kysymystilanne näyttää seuraavalta:
>......................................................................
> 
>RND=rand(3011)
>STATES=AEIKLO
>/SANO-SANA ILO
>1 KOOAAKO? _  *                P=0.00065104166667
> 
>Arvioi sanaehdotus asteikolla -30 ... 30. Lopeta napeilla '.' ENTER!
>......................................................................
> 
> 
>Se, että tavoiteltu sana (ILO) ilmaistaan aktivoinnin yhteydessä,
>antaa
>ohjelmalle tilaisuuden kertoa käyttäjälle joka vaiheessa, mikä on tuon
> 
>sanan todennäköisyys juuri ennen tämänhetkistä kysymystä.
>(Ohjelma ei käytä, kuten jokainen asiasta kiinnostunut voi tarkistaa
>sukrojen listauksesta, tätä tietoa millään muotoa sen enempää
>käyttäjän eduksi kuin haitaksi.)
> 
>Todennäköisyys ilmoitetaan kyselyrivin lopussa. Koska alkutilanteessa
>sanan päättymistodennäköisyys on aina 1/4 ja kullakin vaihtoehtoisista
> 
>siirtymistä on sama todennäköisyys eli tässä (1-1/4)/6=1/8, on sanan
>ILO todennäköisyys vaatimattomasti 1/6*(1/8)^2*(1/4)=0.00065104166667.
> 
>(Huom. alkukirjaimen tn.=1/6).
>Tätä todennäköisyyttä käyttäjän tulee siis yrittää kasvattaa antamalla
> 
>"hyville" ehdotuksille positiivisia pisteitä ja "huonoille" negatiivi-
> 
>sia. Koska 1. ehdotuksessa KOOAAKO loppu on varsin onnistunut, kannat-
> 
>taa ehkä antaa maksimipisteet (30) ja jatko ensimmäiseen onnistumiseen
> 
>näyttää seuraavalta:
>RND=rand(3011)
>STATES=AEIKLO
>/SANO-SANA ILO
>1 KOOAAKO 30                  P=0.00065104166667
>2 EOOAEA -30                  P=0.0007067609373
>3 LLO 30                    P=0.00079610002861
>4 AA -30                    P=0.00113791542345
>5 OLAKOI -20                  P=0.00118562777604
>6 AEELKLEA -30                 P=0.00135769001846
>7 OOO 10                    P=0.0014934526632
>8 E -30                     P=0.00152693395058
>9 KIALIO -30                  P=0.00157834963017
>10 KKKI -30                   P=0.00154419367163
>11 OAOK -30                   P=0.00172564863298
>12 IAKAO 10                   P=0.00192158970554
>13 K -30                    P=0.0021883836389
>14 LLEEI -30                  P=0.00227643959625
>15 K -30                    P=0.00277004501401
>16 AAO 10                    P=0.00286211178505
>17 AAKKEAEI -30                 P=0.00300056389594
>18 AOKEI -30                  P=0.0032298901055
>19 E -30                    P=0.00349178675082
>20 IKO 30                    P=0.00361844197848
>21 LO 30                    P=0.00495505661294
>22 IO 30                    P=0.00669244491744
>23 L -30                    P=0.0088041142107
>24 ILOAIKAO 30                 P=0.01012606158883
>25 K -30                    P=0.01932950899755
>26 AO -10                    P=0.01970467326663
>27 EILO 30                   P=0.01919669243736
>28 L -30                    P=0.03157453914427
>29 EKLOOO -20                  P=0.03466295260382
>30 ILK 30                    P=0.03014218816284
>31 ILO .                    P=0.04155733377666
>Tämä on samalla tuloslistaus, joka jäljentyy suoraan toimituskenttään.
> 
>Todennäköisyysarvioiden muutoksista käyttäjä voi päätellä, kuinka
>hyvin hänen pisteytyksensä toimii eli samalla kuin ohjelma oppii
>(muuntamalla siirtymätodennäköisyyksiä vastausten mukaan; huom.
>vastauksella 0 mitään muutosta ei tapahdu) myös käyttäjä saattaa oppia
> 
>noiden muutosten perusteella, miten käyttää arvosteluasteikkoa.
> 
>Tässä tapauksessa onnistuttiin saamaan etsitty sana jo yrityksellä 31.
> 
>Sillonkin onnistumisen todennäköisyys oli vain noin 0.04,
>mutta se ei kerro koko totuutta. Onnistuminen olisi voinut tapahtua
>jo aikaisemminkin. Tässä kokeessa todennäköisyys sille, että
>onnistutaan 31 ensimmäisen kysymyksen aikana on selvästi suurempi
>eli yli 0.23 (Lukija saa itse selvittää, miten tämä lasketaan.)
> 
>Vertailun vuoksi todettakoon, että jos käyttäjä ei olisi opettanut
>ohjelmaa (eli olisi antanut aina vain vastauksia 0), onnistumis-
>todennäköisyys yrityksellä 31 oli ollut edelleen alkuperäinen
>0.00065 ja vastaava todennäköisyys 31 ensimmäisen kysymyksen aikana
>noin 0.02 . Tässä tapauksessa tarvittaisiin yli 400 yritystä,
>ennenkuin päästäisiin "onnistumiskertymässä" tasolle 0.23.
> 
> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
> 
>KILPATEHTÄVÄ
>============
>Yritä saada sukro /SANO-SANA sanomaan mahdollisimman vähin yrityksin
>1) sana SATTUMA, 2) sana SURVO seuraavissa tilanteissa:
> 
>......................................................................
> 
>SATTUMA:
>RND=rand(1000011)
>STATES=AMSUT
>/SANO-SANA SATTUMA
>......................................................................
> 
>Tässä tapauksessa ensimmäisen kysymys tulee olemaan:
>1 SA?   *                   P=0.00000056953125
> 
>......................................................................
> 
>SURVO:
>RND=rand(1000082)
>STATES=AEHIJKLMNOPRSTUV
>/SANO-SANA SURVO
>......................................................................
> 
>Tämä vuorostaan tulee alkamaan kysymyksellä
>1 UPI?   *                  P=0.00000007543713
> 
>Ratkaisut tulee saada erillisessä viestissä lähetetyllä SANO-sukrolla.
> 
>Satunnaislukugeneraattoreiden siemenlukuja ei saa muuttaa.
> 
>Lähettäkää ratkaisunne (eli siis sukron antamat sanojen ja niiden
>arvioiden listaukset) minulle sähköpostina (seppo.mustonen@survo.fi)
>15.1.2003 mennessä.
>Parhaista ratkaisuista eli
>1) lyhyimmästä yhdistetystä ratkaisusta (SATTUMAn ja SURVOn kysymysten
> 
>  määrä yhteenlaskettuna),
>2) lyhimmästä SATTUMA-ratkaisusta,
>3) lyhimmästä SURVO-ratkaisusta
>kustakin erikseen ratkaisija tulee saamaan palkinnoksi
>Olli Mustosen uuden Sibeliuksen pianoteoksia sisältävän CD-levyn.
>Kukin ratkaisija voi saada vain yhden palkinnon, jolloin seuraavaksi
>parhaat ratkaisutkin saattavat päästä palkinnoille.
> 
>Tulokset ym. muuta tietoa tulen kertomaan tässä keskusteluryhmässä
>parin päivän sisällä kilpailun päättymisestä.
> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
> 
> 
>Kilpailuun kannattaa osallistua, vaikka ei olisikaan selvillä esim.
>todennäköisyyslaskennan tai sukrokielen tuntemisen mahdollisista
>eduista.
>Puhtaalla intuitiolla ja kokeilemalla omillakin esimerkeillä
>saattaa päästä hyviin ratkaisuihin.
>Kannattaa kuitenkin harkita, olisiko joistain Survon ominaisuuksista
>apua tehtäviä ratkaistaessa.
> 
>......................................................................
> 
>Tehtävien ratkaiseminen edellyttää, että käytössäsi on SURVO MM.
>Koska ratkaiseminen ottaa aina jonkin verran aikaa, ilmaisversio
>ei riitä näihin tehtäviin.
> 
>Saat SANO-sukron käyttöösi erillisestä viestistä "SANO-sukrot"
> 
> 
>......................................................................
>.
>......................................................................
>.

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.