Uusi pylväskuvio ryhmittäiseen esitykseen

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 4.11.2002 14:02

Uusi pylväskuvio ryhmittäiseen esitykseen

Juulia Paavonen on äskettäin tehnyt hyvän ehdotuksen Survon
kuvatyyppien lisäämiseksi (säikeessä "%HBAR ryhmittäin").
Sekä Juha Valtonen että Kimmo Vehkalahti ovat näyttäneet, miten
Juulian toivomia kuvia pystyy piirtämään yhdistelemällä aikaisempia
Survon pylväskuvia ja Juulia on pystynytkin tuottamaan varsin
onnistuneita kuvia näillä keinoin, kuten on nähtävissä Juulian
antamasta osoitteesta
www.helsinki.fi/~ejpaavon/barpdf.pdf 

Vaikka edistyneessä Survon käytössä kuvien kerrostuksella voidaan
tuottaa melkein mitä tahansa ja luovuutta on lupa soveltaa, on
silti hyvä miettiä, milloin asioita kannattaa vielä helpottaa.
Juulia on perustellusti osoittanut, että tässä on sellainen
tilanne.

Olenkin viikonvaihteessa käynyt konehuoneen puolella ja
saanut aikaan seuraavanlaisen uuden piirrostyypin, jossa
Juulian toive toteutunee suoraan yhdellä PLOT-kaaviolla.

Tässä on suomennettu ote Survon kyselyjärjestelmään tulevasta
tekstistä ja mukana on esimerkki, joka vastaa Juulian
kuvaa. Se ei ole tarkka kopio, koska olen - mm. osoittaakseni
ratkaisun yleisyyden - jättänyt viimeisestä ryhmästä yhden "havainnon"
pois.

Tämä ominaisuus tulee mukaan SURVO MM:ään versiosta 1.28 lähtien.
Vielä on kuitenkin muutamia päiviä aikaa esittää mahdollisia
lisätoivomuksia tämän uuden piirrostyypin suhteen.

Huom. Vastoin aikaisempaa ehdotustani uudesta TYPE-vaihtoehdosta
päädyin yleisempään ratkaisuun (GROUPING-täsmennys), koska tämä
risteytyy suoraan kaikkien Survon pylväskuvatyyppien kanssa;
selvä synergiaetu, jollaista aina kannattaa tavoitella.
......................................................................

Useita osa-aineistoja voidaan esittää samassa pylväskuviossa
käyttäen ryhmittelymuuttujaa, joka annetaan täsmennyksenä
GROUPING=<merkkijono_muuttujan_nimi>.
Kuvassa ryhmät erotetaan toisistaan raolla, joka vastaa yhden
havaintopylvään (+normaalit raot) leveyttä; tämähän oli olennaista
jo Kimmon esittämässä ratkaisussa. Nyt vain ei tarvitse luoda
itse mitään tyhjiä havaintoja ryhmien väliin.

Itse aineistossa muuttujien luonnollinen järjestys (jolloin ei
tarvita mitään maskeja) on:
Ryhmittelymuuttuja  Havainnon_nimi  Piirrettävät_muuttujat

GROUPING-optio soveltuu parhaiten tyyppeihin %HBAR,%VBAR,HBAR,VBAR,
mutta sitä voi käyttää myös muissa pylväskuvioissa tilanteesta
riippuen.

Seuraava esimerkki kuvaa piirtoa ryhmittäin:
.......................................................................
DATA KOE
Diagnosis  Symptom None Mild Severe
Depression   SSP   34  11   6
Depression   SP   40   8   2
Depression   NSP   43   6   2
Anxiety     SSP   36  12   5
Anxiety     SP   41   9   0
Anxiety     NSP   44   3   2
Hyperactivity  SP   36  12   5
Hyperactivity  NSP   38  10   3

GROUPING=Diagnosis / Tämä on siis ainoa tarvittava, uusi optio!

PLOT KOE    / Kuvan piirto (Myös GPLOT mahdollinen)
/PS-PDF D.PS  / Kuvan näyttö Adobe Acrobatilla PLOT:in jälkeen
TYPE=%HBAR   / Kuvan tyyppi
DEVICE=PS,D.PS / PS-kuva tiedostoon D.PS
HEADER=[Swiss(15)],Prevalence_of_symptoms / Otsikko
SCALE=0(10)100 / Asteikko
XDIV=25,70,5  / Piirrosalueen jako (huom. tilaa ryhmän nimelle)
SHADING=0,2,6  / Pylväiden varjostukset
LEGEND=Symptom_severity:       / Varjostusten selitysteksti
VALUES=[autom_color(0.4)][Swiss(6)],##.#%,-0.5
        / Prosenttiosuuksien kirjoittaminen pylväisiin
VALUEMIN=8   / Pienin arvo, joka kirjoitetaan pylvääseen
PEN=[autom_color(0)][Swiss(10)]   / Oletustekstityppi ja -koko
SIZE=1420,950  / Kuvan koko
GAP=0.2,0.7,0.7 / Pyväiden välistys, Kts. GAP?

Huom. autom_color-optiolla säädetään, kirjoitetaanko varjostuksen
tummuudesta (taustasta) riippuen joko mustaa vai valkoista tekstiä.
.......................................................................
-Seppo

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.