Re: %HBAR ryhmittäin

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Kimmo Vehkalahti
Sähköposti:    Kimmo.Vehkalahti'at'survo.fi
Päiväys: 29.10.2002 22:44

Tässä on pari ehdotusta. Kokosin yhteiset täsmennykset *GLOBAL* :illa
merkittyyn osakenttään (sen on oltava kentässä ensimmäisenä), jotta
hallinta olisi helpompaa.

Kuvia voi tehdä GPLOTilla tai PLOTilla. Itse teen vähänkään vaativammat
heti PLOTilla käyttäen GSview:ta esikatseluun. Ehdotukseeni sisältyvät
molemmat vaihtoehdot. Niiden täsmennykset ovat hyvin pitkälle samat,
kunhan käyttää MODE=PS -täsmennystä GPLOTin yhteydessä. Silti eräät
yksityiskohdat kuten LEGEND (laajimmassa muodossaan) antavat hieman
erilaisia tuloksia, joten niihin pitäisi tehdä pieniä korjauksia
piirroskaavioissa.

Harmaasävyjen kanssa minulla oli jotain ongelmia, siksi tuossa on
CMYK-värienkin määrittelyjä mukana. Nehän toimivat myös GPLOTin
puolella.

En lopulta itse pitänyt tästä ehdotuksestani; pylväiden leveyksien
hakeminen kokeilemalla on aika työlästä. Alempana on toinen, paljon
yksinkertaisempi ehdotus. :)

*
* *GLOBAL*
*
*PEN=[Swiss(10)] LINETYPE=[Swiss(10)]
*MODE=PS
*SIZE=1500,1000 XDIV=400,1000,100 YDIV=200,700,100
*YSCALEPOS=-300
*SHADING=-1,-2,-3 0,11,7
*FILL(-1)=0.0,0.0,0.0,0.5
*FILL(-2)=0.0,0.0,0.0,1.0
*FILL(-3)=0.0,0.0,0.0,0.0
*XSCALE=0(10)100
*TYPE=%HBAR
*GAP=5,6,3
*INFILE=KUVA OUTFILE=KUVA (vain GPLOT-kuvia varten)
*FRAME=0 HEADER= LEGEND=-
*
*/ACTIVATE +
*
*.................................................................
*
+GPLOT X0 / HOME=0,0 INFILE=NULL
*  FRAME=2 XLABEL=%
*  TEXT=T T=Severity:,100,50
*  LEGEND=300,50,3
*  LEGEND_BOX=180,0,30,30
*  LEGEND_TEXT=50,0
*...............
+ PLOT X0 / DEVICE=PS,K1.PS
*  FRAME=2 XLABEL=%
*  TEXT=T T=Severity:,100,50
*  LEGEND=300,50,3
*  LEGEND_BOX=180,0,30,30
*  LEGEND_TEXT=50,0
*................................
+GPLOT X1 / HOME=0,-35
*...............
+ PLOT X1 / DEVICE=PS,K2.PS
*................................
+GPLOT X2 / HOME=0,-70
*...............
+ PLOT X2 / DEVICE=PS,K3.PS
*
+EPS JOIN KUVA A B C / päädyin siis tekemään GPLOTit niin että HOME:a
*A=K1.PS        muutetaan, mutta PLOTit sillä tavoin että
*B=K2.PS,0,-35     siirrot tehdäänkin osakuvien yhdistelyssä
*C=K3.PS,0,-70     (EPS JOIN)
*
*/GV-SHOW KUVA.PS
*

Toinen vaihtoehto perustuu siihen, että datataulukkoa hieman
muokataan. Tällöin päästään yhdellä GPLOT/PLOT-komennolla.

Hyvin yleinen keino tällaisissa tilanteissa on lisätä dataan
tyhjiä rivejä (alaviivat eivät näy kuvissa, mutta kelpaavat
nimimuuttujan arvoiksi). Havaintoarvoiksi laitetaan nollia,
jolloin pylvästä ei piirretä. Ideana on näin saada kuvaan
tyhjää tilaa pylväsryhmien välille.

Nollat eivät kuitenkaan kelpaa %HBAR-kuvissa, mutta sen sijaan
voidaan käyttää HBAR:ia (ilman prosenttia).
Rivien summat näyttävät aineistossa olevan 100 (lukuunottamatta
kolmanneksi viimeistä - virhe?), joten tämä käy hyvin.

Yhdistetään aineistot, lisätään tyhjät ja piirretään:
(korjaan tässä rivin "35 35 40" muotoon "30 30 40").

Tämä kannattaa tehdä jossain muussa kentässä, etteivät äskeisessä
käytetyt globaalit täsmennykset sekoitu suotta tässä annettuihin.

DATA X012
S   Severe Mild  None
SYMP1  10   20   70
SYMP2   5   15   80
SYMP3  20   50   30
SYMP4   5   45   50
_     0   0   0
SYMP1  15   25   60
SYMP2  15   35   50
SYMP3  30   55   15
SYMP4  15   50   35
_     0   0   0
SYMP1  25   25   50
SYMP2  30   30   40
SYMP3  40   55   5
SYMP4  25   50   25

GPLOT X012 / TYPE=HBAR OUTFILE=KUVA
Täsmennykset ovat suurinpiirtein samat kuin edellä:
PEN=[Swiss(10)] LINETYPE=[Swiss(10)]
MODE=PS
SIZE=1500,1000 XDIV=400,1000,100 YDIV=200,700,100
YSCALEPOS=-300
SHADING=-1,-2,-3 0,11,7
FILL(-1)=0.5,0.0,0.0,0.5
FILL(-2)=0.5,0.0,0.0,1.0
FILL(-3)=0.5,0.0,0.0,0.0
XSCALE=0(10)100 XLABEL=%
GAP=0
FRAME=2 HEADER=
TEXT=T T=Severity:,100,50
LEGEND=300,50,3
LEGEND_BOX=180,0,30,30
LEGEND_TEXT=50,0

Noiden SYMPaattisten rivitunnusten tilalle voi kirjoitella pidempiä
tarinoita; tarvittaessa vasemmalle saa lisätilaa XDIV- ja YSCALEPOS-
täsmennysten avulla.

terv. Kimmo

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.