Tekstien rotatointi EMF-tiedostoilla

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 13.6.2002 9:38

Markku Verkasalo kyseli 21.5.2002 säikeessä
      Survon grafiikkaominaisuudet EMF-tiedostoille
mahdollisuutta saada Survon kuvatekstejä rotatoiduksi
myös kuvaruutugrafiikassa. kuten se on ollut mahdollista
jo kauan PostScript-kuvissa.
Tämä toive on nyt toteutunut ja tulee mukaan versiosta 1.22
eteenpäin. Homma toimii aivan samoin kuin PostScript-puolella
eli tekstinpiirtotäsmennyksissä
esim. [ROT(90] kiertää tekstin pystysuoraan ja
täydennyksenä tarvitaan joskus myös [MOVE(-100,200)]-tyyppistä
täydennystä (tekstin siirto -100 yksikköä x-akselin ja 200
yksikköä y-akselin suunnassa).
Seuraava piirroskaavio havainnollistaa asiaa:
......................................................
GPLOT Y(X)=X
HEADER=[MOVE(10,-100)],Katso;_mitä_tapahtuu_kuvaa_venytettäessä!
X=[RED][line_width(5)],-10(10)10
PEN=[MOVE(0,0)][ROT(0)][BLACK][ARIAL(50)]
TEXTS=T1,T2,T3
T1=[ROT(0)],rot(0);_horizontal,100,10
T2=[ROT(90)],rot(90);_90_vertical,30,70
T3=[ROT(45)],rot(45);_in_45_degrees,260,300
MODE=1000,1000 WSIZE=500,500 WHOME=WX-520,WY-560
XDIV=0,1,0 YDIV=0,1,0 FRAME=0 HEADER=0
......................................................
Huomatkaa, että jos jotain tekstiä kierretään ja/tai siirretään,
tulee antaa PEN-täsmennys
PEN=[MOVE(0,0)][ROT(0)]+muita perusasetuksia (kuten yllä),
koska kierrot ja siirrot muuten "periytyvät" myöhemmille
täsmennyksille.
Tekstin suunta säilyy absoluuttisesti, vaikka kuvan muotoa
muutettaisiin jälkikäteen venyttämällä (tai kutistamalla)
kuvaikkunaa hiirellä. Koska kaikki muut kuvan osat muuntuvat
siististi näissä venytyksissä, se on mielestäni hieman
epäjohdonmukaista. En kuitenkaan mahda sille mitään, koska näin
Microsoftin API-funktio CreateFont(), jolla myös tekstin
kaltevuus asetetaan, toimii.
Tästä ei ole mitään haittaa 0,90,180,-90-asteen kulmissa,
koska ne eivät muutu ko. venytyksissä, mutta esim. 45 asteen
tekstin pysyminen esimerkkikuvassa venytysten yhteydessä
jatkuvasti 45-asteisena saa sen suunnan poikkeamaan
alkuperäisestä kuvaan piirretyn lävistäjän Y(X)=X suunnasta.
Tämä lienee kuitenkin varsin harvoin mikään ongelma käytännössä;
harmittaa vain periaatteessa.

Survon vakiokäyttäjät, jotka tarvitsevat tätä uutta ominaisuutta
välittömästi, voivat toimia mm. seuraavasti (elleivät hanki
välipäivitystä):
Odottakaa, että näille sivuille ilmestyy ilmaisversio survo122.exe.
Imuroikaa se ja asentakaa se mieluiten koneeseen, jossa ei ennestään
ole SURVO MM:ää. Asennuksen voi tehdä myös SURVO MM-koneeseen,
mutta tällöin se on sijoitettava toiseen hakemistoon kuin nykyinen
Survo (ja huolehdittava muutosten jälkeen, että esim. Survon
ikoni käynnistää jälleen oman Survon eikä ilmaisversiota).
Ennen ilmaisversion asennusta tulee tehdä varmuuskopio kaikista
hakemiston <Survo>\U\G EXE-tiedostoista esim. Survon sisältä
levykkeelle komennolla
>COPY <Survo>\U\G\*.EXE A:
Kun ilmaisversio on asennettu, kopioidaan siitä uudet vastaavat
tiedostot toiselle (tyhjälle) levykkeelle samalla komennolla.
Sitten siirrytään takaisin "omaan" Survoon ja kopioidaan
uudet EXE:t levykkeeltä komennolla
>COPY A:*.EXE <Survo>\U\G

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.