SURVO.TUT-verkkolehden perustaminen

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Kimmo Vehkalahti
Sähköposti:    Kimmo.Vehkalahti'at'helsinki.fi
Päiväys: 21.4.2002 22:57

Välitän oheisen Maija Poluksen kirjoittaman pöytäkirjan käyttäjäyhdistyksen
hallituksen kokouksesta, jossa taannoisen vuosikokouksen evästysten pohjalta
perustettiin jo perinteikkään SURVO.TUT-lehden verkkoversio. Ensimmäinen
(koe)numero on luvattu jo kevään kuluessa. Juttuaihioita voi lähettää
toimitussihteerille. Keskustelua lehdestä voidaan käydä tällä palstalla.

terv. Kimmo

SURVO-KÄYTTÄJÄYHDISTYS RY
    HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA:   11.4.2002 KLO 17.00
PAIKKA:  Kimmo Vehkalahden työhuone, Tilastotieteen laitos
LÄSNÄ:  Heikki Hyhkö, hallituksen jäsen
     Jussi Jokelainen, hallituksen jäsen
     Maija Polus, hallituksen jäsen
     Kimmo Vehkalahti, käyttäjäyhdistyksen jäsen, asiantuntija

1.  Kokouksen avaus klo 17.10

2.  Kokouksen toimihenkilöiden valinta
   - sihteeriksi valittiin Maija Polus
   ja pöytäkirjan tarkastajaksi Heikki Hyhkö
   - kokous toimi vapaamuotoisesti ilman puheenjohtajaa

3.  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
   - todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4.  Survo-käyttäjäyhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta
   - hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Jokelainen

5.  SURVO.TUT-verkkolehden perustaminen vuosikokouksen
   päätöksen mukaisesti
   - keskusteltiin lehden toimintaperiaatteista ja sisällöstä
   saatujen kolmen ehdotuksen ja läsnäolijoiden ideoiden pohjalta

6.  Päätettiin SURVO.TUT-verkkolehden toimittamisesta seuraavaa:

   - päätettiin pyytää Marjut Schreck verkkolehden toimitussihteeriksi

   - verkkolehden tekniseksi sihteeriksi valittiin Kimmo Vehkalahti

   - verkkolehdelle asetetaan ilmestymispäivämäärät, jotka päätetään
   myöhemmin (2-4 kertaa vuodessa; lkm/vuosi päätetään myöhemmin)

   - verkkolehden kokeilunumero 0 tehdään keväällä 2002

   - lehdelle toivotaan artikkeleita ja muuta materiaalia yhdistyksen
   jäseniltä, Survon muilta käyttäjiltä ja Seppo Mustoselta ja muilta
   Survosta kiinnostuneilta

   - lehteen kirjoittamisesta ei makseta palkkiota

   - päätettiin, että Kimmo Vehkalahti tekee ehdotuksen lehden
   rakenteesta

7.  SURVO.TUT-verkkolehden toimituskunta

   Jussi Jokelainen (puheenjohtaja)
   Heikki Hyhkö
   Aarno Hämäläinen
   Maija Polus
   Markku Verkasalo
   Marjut Schreck (toimitussihteeri)
   Kimmo Vehkalahti (tekninen sihteeri)

8.  Muistiinpanoja SURVO.TUT-verkkolehden suunnitelluista piirteistä:

   - lehti jaotellaan väljästi eri aihe-alueisiin

   - väljä ydin tehdään html-kielellä, että saadaan linkkejä

   - tarpeen mukaan liitetään materiaalia PDF-muodossa, jota
   voi tulostaa valmiiksi taitettuna

   - lehden sisältö kumuloituu; eri polkuja pitkin pääsee
   aikaisempien lehtien sisältöön

   - lehti palvelee sekä uusia että kokeneita käyttäjiä

   - lehti edistää Survon ohjeiden ymmärrettävyyttä ja
   löytämistä Survon laajasta materiaalista

   - uudet ideat ja hyvät työkäytännöt kaikkien tietoon

   - SURVO.TUT-verkkolehden ja keskustelupalstan yhteydenpito:
   keskusteluista poimitaan joitakin piirteitä ja pyydetään
   keskusteluun osallistuneilta lehteen juttuja

   - Survon käyttäjien vuorovaikutus

9.  Kokouksen lopettaminen
   - kokous päättyi klo 18.20


   Jussi Jokelainen  Maija Polus
   puheenjohtaja    sihteeri


   Heikki Hyhkö
   pöytäkirjan tarkastaja

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.