Frekvenssitaulukoiden muuntelua

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Kimmo Vehkalahti
Sähköposti:    -
Päiväys: 3.4.2002 10:58

Frekvenssitaulukoiden, joita mm. TAB-operaatio tuottaa, käsittelyyn on
liuta omia TAB-alkuisia operaatioitaan. Monissa yhteyksissä taulukoita
voidaan hyödyntää melko suoraankin erilaisissa jatkokäsittelyissä,
kuten esim. kuvien piirrossa. Olen erilaisia lisätarpeita varten
laatinut joitakin sukroja joilla taulukoita saadaan vielä tehokkaammin
käytettyä hyväksi aineiston analysoinnissa. Tässä niistä kaksi:

Tehdään aluksi kolmiulotteinen frekvenssitaulukko KUNNAT-aineistosta:

TAB KUNNAT END+2 / VARIABLES=Lääni,Väestö,Maamet
Lääni=/UUS/TUR/AHV/KYM(Etelä),& 
   /HÄM/MIK/KUO/KES/VAA/KAR(Keski),& 
   /-(Pohjois)
Väestö=0,5000,20000,500000 Maamet=0,2(alle_20%),4(20-40%),10(yli_40%)

Tulostaulukko on siis tällainen:

*TABLE KUNNAT1 A,B,F  N=464
A        Lääni  Etelä  Keski Pohjois
*Väestö Maamet  *****
* 5000 alle_20%      22    8    8
*    20-40%       49   41   10
*    yli_40%       33   46   19
* 20000 alle_20%      50   35   13
*    20-40%        8   51   18
*    yli_40%       1   11    1
*500000 alle_20%      17   18    5
*    20-40%        0    0    0
B    yli_40%       0    0    0

Kaksiulotteinen taulukko käy suoraan dataksi; riittää kirjoittaa
sopiva DATA-rivi toimituskenttään (ks. esim. Data-analyysi I -moniste,
s. 14). Kolmi- tai useampiulotteisen taulukon visualisointi ei suju
samaan tapaan, koska riveillä on eri määrä sanoja. Täydennetään ne
sopivasti alaviivoilla, niin sitten sujuu. Tämän pienen täydennyksen
tekee sukro TABDATA:

/TABDATA KUNNAT1

Alapuolelle saadaan tuloksena valmis DATA-taulukko:

DATA KUNNAT1
        Lääni  Etelä  Keski Pohjois
Väestö_Maamet        _    _    _
__5000_alle_20%      22    8    8
_______20-40%       49   41   10
_______yli_40%       33   46   19
_20000_alle_20%      50   35   13
_______20-40%        8   51   18
_______yli_40%       1   11    1
500000_alle_20%      17   18    5
_______20-40%        0    0    0
_______yli_40%       0    0    0

Se voidaan nyt piirtää yhtä helposti kuin kaksiulotteisessa
tapauksessa:

GPLOT KUNNAT1

 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Kaksiulotteisten taulukoiden yhteydessä on joskus hyödyllistä
muuntaa taulukko matriisimuotoon (esim. sukro X2 käyttää alla
kuvattua TABMAT-sukroa alirutiininaan päästäkseen laskemaan
Chi2-testin jatkotuloksia matriisitulkilla).

Frekvenssitaulukko silmien ja hiusten väreistä (Fisher 1940):

*TABLE COLORS C,D,F
C    Eyes BLUE LIGHT MEDIUM DARK
* Hair *
* Fair     326  688  343  98
* Red      38  116  84  48
* Medium    241  584  909  403
* Dark     110  188  412  681
D Black     3   4  26  85

/TABMAT COLORS

tekee matriisitiedoston COLORS.MAT, joka näyttää seuraavalta:

MAT LOAD COLORS
MATRIX COLORS
TABLE_COLORS_(Hair/Eyes)
///     BLUE  LIGHT  MEDIUM   DARK
Fair     326   688   343    98
Red      38   116    84    48
Medium    241   584   909   403
Dark     110   188   412   681
Black      3    4    26    85

Tämän sukro tekee ns. Burtin taulun kautta (ks. BURT?).

Nämä sukrot ovat mukana versiosta 1.18 lähtien, TABMAT on ollut
itse asiassa jo hieman aikaisemmin.

terv. Kimmo

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.