Tulorajaestimaattori

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Reijo Sund
Sähköposti:    reijo.sund'at'stakes.fi
Päiväys: 8.3.2002 13:53

Hei!

Tässä sukro tulorajaestimaattorin (Kaplan-Meier-estimaattorin) ja
siihen läheisesti liittyvien asioiden) laskemiseen. Muutamassa
erikoistapauksessa tulee turhia herjoja ja käyttäjän tumpelointiin
ei ole juurikaan varauduttu, mutta tämä on silti osoittautunut
varsin käyttökelpoiseksi työvälineeksi. Kannattaa lisäksi tutustua
Kim Huuhkon tulevaan SURVIVAL-moduliin, josta tulorajaestimaattorin
laskeminen itse asiassa tulee myös löytymään.

terv.
Reijo

- - -

Tulorajaestimaattori, Greenwoodin kaavan mukainen hajonta,
hasardit ja kumulatiiviset hasardit.

(ks. esim. Cox, D.R. & Oakes, D. (1984): Analysis of Survival Data.
Chapman & Hall. London. ss.48-52)

...........................................................................
Parametreina: aineisto, aikamuuttuja, sensurointimuuttuja, tulostiedosto

TUTSAVE PLE
{tempo -1}{init}{save stack}
{W1=KM}{call SUR-SAVE}{del stack}{load stack}
{line start}{erase}{erase}INIT 1000,100{act}
/SUR-RESTORE KM{R}
FILE DEL __KM{act}{R}
FILE CREATE __KM{R}
FIELDS:{R}
  1 NA-  4 a{R}
  2 NA-  4 d{R}
  3 NA-  4 r{R}
  4 NA-  4 M{R}
  5 NA-  4 gs{R}
  6 NA-  4 h{R}
  7 NA-  4 H{R}
  8 NA-  4 PLE{R}
  9 NA-  4 STD{R}
END{R}
{u12}{act}{d12}
..................................{R}
VARS={print W2} RESULTS=0 PRIND=0{R}
STAT {print W1},CUR+1{act}{R}{line start}
{next word}{next word}{next word}{next word} {save word W10}{R}{R}
{R}  {save word W11}{R}{R}{R}{R}
..................................{R}
{W12=W11+1}FILE INIT __KM,{print W12}{act}{R}
a=ORDER-1 M=0 d=0 r=if(ORDER=1)then({print W10})else(MISSING) PRIND=0 {R}
VAR a,M,d,r TO __KM{act}{R}
..................................{R}
FILE SORT {print W1} BY {print W2},{print W3} TO __KM1{act}  / PRIND=0{R}
..................................{R}
FILE DEL __KM2{act}{R}
FILE AGGR __KM1 BY {print W2} TO __KM2 / PRIND=0{R}
VARIABLES:{R}
a:4 FIRST {print W2}{R}
d:4 SUM {print W3}{R}
M:4 N {print W2}{R}
END{R}
{u6}{act}{d6}
..................................{R}
MATCH=a ODD=NUL{R}
FILE COPY __KM2 __KM{act}{R}
..................................{R}
r=if(r=MISSING)then(r[-1]-M[-1])else(r){R}
h=d/r{R}
H=if(ORDER>1)then(H[-1]+h)else(h){R}
gss=d/(r*(r-d)){R}
gs=if(ORDER>1)then(gss+gs[-1])else(gss){R}
PLE=if(ORDER>1)then((1-h)*PLE[-1])else(1-h){R}
STD=sqrt(PLE*PLE*gs){R}
VAR r,gs,h,H,PLE,STD TO __KM / PRIND=0{act}{R}
FILE DEL {print W4}{act}{R}
FILE COPY __KM TO {print W4}{act}
{save stack}
{W1=KM}{call SUR-RESTORE}{del stack}{load stack}
{ins line}
GPLOT {print W4},a,PLE / LINE=3 YSCALE=0(.1)1 *** Tulorajaestimaattori ***
{line start}
{tempo +1}
{end}
...........................................................................

Esimerkkiaineisto (Cox & Oakes 1984).

DATA _COX
TIME CENSORED
6 0
6 1
6 1
6 1
7 1
9 0
10 0
10 1
11 0
13 1
16 1
17 0
19 0
20 0
22 1
23 1
25 0
32 0
32 0
34 0
35 0

FILE DEL COX
FILE COPY _COX COX

/PLE COX,TIME,CENSORED,COXPLE

...........................................................................

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.