Muuttujanimien ehdollinen listaus havainnoittain

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 10.2.2002 16:26

Marjut Schreck aloitti 25.1.2002 näillä palstoilla keskustelun
otsikolla "Mihin kysymykseen vastattu myönteisesti".
En kertaa tätä keskustelua tässä yksityiskohtaisemmin vaan
yritän kertoa uudesta Survon toiminnasta, jonka pitäisi
vastata Marjutin ja toivottavasti muidenkin käyttäjien tarpeita.

Luonnostelin oman ratkaisuni jo silloin. Ratkaisu perustuu uuteen
FILE LOAD -operaation muunnelmaan, jolla poimitaan valikoiden
aineistosta havaintokohtaisesti niiden muuttujien nimet, joiden
arvot ovat annetulla välillä. (Marjutin esimerkkitapauksessa
tuo väli kutistui yhteen ainoaan arvoon 1.)

Esitin tuolloin KUNNAT-aineistoon perustuvan esimerkin tämän uuden
operaation käytöstä ja nyt se todella (versiosta 1.16 lähtien)
toimii juuri tuolla tavalla.

Tässä eräitä suppeita lisäesimerkkejä, jotka valaisevat
erilaisia käyttömahdollisuuksia (esim. pitkien muuttujanimien ja
niiden yhteydessä olevien ovelien maskien hyödyntäminen).

Esim. 1: 7 parasta kymmenottelijaa
IND=ORDER,1,7        / havaintojen valinta
MASK=--AAAAAAAAAA      / Muuttujien valinta
LIST_VARIABLES=Name,900,2000 / Arvon 900 ylittävät muuttujat listataan.
FILE LOAD <Survo>\U\D\DECA,CUR+1
Skowrone: L_jump Hurdles Pole_vlt
Hedmark : Hurdles Javelin
Le_Roy : L_jump Pole_vlt
Zeilbaue: L_jump Pole_vlt
Zigert : Shot_put Pole_vlt
Bennett : 100m 400m Pole_vlt
Blinjaje: Pole_vlt

Huom. muodossa
FILE LOAD <Survo>\U\D\DECA TO LISTA1.TXT
lista tallentuu suoraan tekstitiedostoon LISTA1.TXT.
......................................................................
On mahdollista listata myös pitkät (selityksin varustetut) muuttuja-
nimet. Tällöin muuttujat listataan allekkain seuraavaan tapaan.
Tämä tapahtuu panemalla LIST_VARIABLES-täsmennykseen lisäparametri T.
Jos muuttujan selityksessä on myös maski esim. muotoa (####)
kuten muuttujalla L_jump seuraavasti
 L_jump  Long jump          (####)
risuaitojen # paikalle tulee ko. muutujan arvo ko. havainnossa.
Tällöin listaus vastaa pitkälle FILE LOAD:in normaalitarkoitusta,
mutta erityisin muuttujia koskevin selityksin ja rajauksin.
......................................................................
Esim. 2: 2 parasta ottelijaa
IND=ORDER,1,2        / Select cases
MASK=--AAAAAAAAAA--------
LIST_VARIABLES=Name,900,2000,T / Huom. T lopussa
FILE LOAD <Survo>\U\D\DECA,CUR+1
Skowrone
 L_jump  Long jump          ( 931)
 Hurdles 110 meters hurdles     ( 903)
 Pole_vlt Pole vault         ( 981)
Hedmark
 Hurdles 110 meters hurdles     ( 914)
 Javelin               ( 975)
......................................................................
Oletusarvoisesti kaikilla muuttujilla on samat rajat LIST_VARIABLES-
täsmennyksen mukaisesti. Näistä rajoista voi poiketa yksittäisten
muuttujien kohdalla antamalla muotoa
<muuttujan_nimi>=<oma_alaraja>,<oma_yläraja> 
olevia lisätäsmennyksiä.
......................................................................
Esim. 3:
IND=ORDER,1,7
MASK=--AAAAAAAAAAAA------
LIST_VARIABLES=Name,900,2000
Height=195,210 Weight=90,130 / Omat rajat muuttujilla Height ja Weight
FILE LOAD <Survo>\U\D\DECA,CUR+1
Skowrone: L_jump Hurdles Pole_vlt
Hedmark : Hurdles Javelin Height Weight
Le_Roy : L_jump Pole_vlt Weight
Zeilbaue: L_jump Pole_vlt
Zigert : Shot_put Pole_vlt Height Weight
Bennett : 100m 400m Pole_vlt
Blinjaje: Pole_vlt Weight
......................................................................

Näkisin tällä uudella keinolla olevan käyttöä varsinkin silloin, kun
halutaan laatia sanallisia kuvauksia kunkin havainnon erityis-
ominaisuuksista. Tällöin kannattaa harkita tarkoin, millaisia
selityksiä ja maskeja liittää muuttujakuvauksiin.
Mikään ei estä esim. kopioimasta alkuperäistä aineistoa toiseen
tiedostoon (FILE COPY) ja tekemästä kopioon omia, mahdollisimman
ilmeikkäitä muuttujaselityksiä (FILE STATUS, FILE UPADATE)
tätä uutta listaustapaa varten.
Uusi toiminto avannee lisämahdollisuuksia automaattiseen,
sanalliseen raportointiin, kun vielä hyödynnetään sopivasti
sukrotekniikkaa.

Seppo Mustonen

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.