Käkönen kukkuu!

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 8.10.2001 17:55

Jouko Manninen kaipasi viikko sitten äänitehosteita uuteen Survoon.
Olen viikonvaihteessa käyttänyt melkoisesti aikaa saadakseni
äänitiedostojen soittamisen toimimaan kätevästi.

Tulokset näyttäytyvät uutena PLAY SOUND(S) -komentona.
Käytettävissä on kaksi eri muotoa.
Yksittäisiä tiedostoja soitetaan komennolla
PLAY SOUND <äänitiedoston polkunimi> 
ja useita tiedostoja peräkkäin komennolla
PLAY SOUNDS
<tiedosto1> 
<tiedosto2> 
...

SURVO MM käyttää tässä hyväksi WIN32 API-funktiota PlaySound(),
jolla voi soittaa ainakin .WAV-tiedostoja ja näitä löytyy
vaikka kuinka paljon verkosta imuroitavaksi.

Esim. Joukon toivoma käkönen kukkuu kolmasti ja peipponen visertää näin:
PLAY SOUNDS
CUCULU~1
CUCULU~1
CUCULU~1
FRINGI~1

Äänitiedostojen kotipaikka Survossa on uusi alihakemisto
<Survo>\U\SND
mutta polkutunnuksen kautta voi soittaa mistä tahansa.

Eniten aikaa meni kuitenkin hassuun kokeeseen, jossa yritän saada
Survon lausumaan ääneen toimituskentässä olevia kokonais- ja
desimaalilukuja.
Jotkut tietävät, että Survossa on ollut jo noin 10 vuoden ajan
mahdollisuus muuntaa lukuja sanalliseen muotoon tyyliin
123.45(10:sanoin)=sata kaksi kymmentä kolme pilkku neljä viisi.
Tältä pohjalta onkin helppo päästä myös hokemaan lukuja ääneen,
kun vain tarvittavat äänitiedostot (eri numerot ja tarvittavat
apusanat kuten kymmentä, sataa, jne.) ovat käytettävissä.
Koska en sellaisia löytänyt valmiina, päätin äänittää ne itse.

Talletin nuo äänet 6.10 surkealla intonaatiollani mikrofonin kautta
Minidisk-levylle ja siirsin ne sitten äänenkäsittelyohjelmaan
Cooledit.
Sieltä talletin kaikki 25 tarvittavaa äännähdystä WAV-tiedostoiksi
(Sample rate 11050, Mono). Tyypillinen tiedostokoko on tällöin 10-20
kilotavua.

Lopuksi tein näppäinsukron (nukron) #L, joka toimittaa ääneenlukemisen.
Siis kun kohdistimella osoittaa jotain toimituskentässä olevaa lukua
ja painaa nappeja F2 N L, Survo muuntaa (piilotetusti) luvun ensin
sanalliseen muotoon ja sitten tekee esim. luvusta 123.45 litanian

PLAY SOUNDS
sata
kaksi
kymm
kolme
pilkku
neljä
viisi

ja aktivoi komennon. Samalla se näyttää väliaikaisessa graafisessa
ikkunassa ko. luvun helpommin näkyvässä muodossa.

Tein myös apusukron /LASKE, jolla saa peräkkäin hoetuksi vaikkapa luvut
0,1,2,...,999999999999998,999999999999999
mihin tosin kuluu aikaa noin 634 miljoonaa vuotta!
Pulinan voi kyllä keskeyttää.

Kuvatut toiminnat ovat mukana SURVO MM:n versiosta 1.11 eteenpäin
(kts. uutuuslistaa painikkeella NEWS).
Vanhempaa SURVO MM:n versiota käyttävät voivat parin päivän
päästä imuroida näiltä sivuilta (itsepurkautuvan) tiedoston
SOUND.EXE (noin 800 kilotavua), joka sisältää Survon uuden PLAY-
modulin, päivitetyn konversiomodulin CONV1.EXE, muutaman toimitus-
kentän ja joukon .WAV-tiedostoja.
SOUND-asennus tapahtuu aivan samoin kuin SURVO MM:n itsensä.
Asennuksen jälkeen em. juttuja pääsee kokeilemaan käynnistämällä
sukron /SOUNDS.

Olen tehnyt tämän, jotta päästäisiin keskustelemaan, mitä
vakavampiakin käyttömahdollisuuksia äänille löytyisi Survossa.

Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaarin seuraavassa tilaisuudessa
(ti 16.10 klo 16.15-18.00) on tarkoitus keskustella tästäkin aiheesta
jonkin verran.

Seppo Mustonen

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.