Re: Graafinen rotaatio

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Markku Verkasalo
Sähköposti:    Markku.Verkasalo'at'Helsinki.Fi
Päiväys: 7.9.2001 13:40

Pauli Posti kirjoitti 30.7.2001 9:47 :

>Onko tietoa, milloin graafinen rotaatio palaa 'lomilta'?
>Omasta näkökulmastani se on erinomainen keino itse 'kiusata dataa'.
>Vai pääseekö siihen vielä käsiksi jotakin polkua pitkin Survo98:n
>kautta? Pauli Posti
> 
Minulla on ollut sama ajatus mielessä kuin Paulilla.  Käyttäytymistie-
teissä faktorianalyysi on tärkeä työkalu.  Survo on poikennut posi-
tiivisella tavalla monista tilasto-ohjelmista nimenomaan hyvän
graafisen rotaation takia.
  Lauri Tarkkosen moniulotteisen mittausmallin havainnollistamisessa
graafinen rotaatio on hyvin tärkeä.
Meillä on psykologian laitoksella useita kymmeniä käyttäjiä tälle
ominaisuudelle.  Seuraava Laurin kurssi alkaa lokakuussa.
  Nykyisellään joudumme pitämään graafisen rotaation takia myös
Survo98-ohjelmaa.  Vieläkö tätä ohjelman päivitettyä versiota saa
atk-keskuksesta?  Meillä on siitä niin vanha versio ettei se toimi enää.
Myös opiskelijoille aiheutuu ongelmia, jos he joutuvat hankkimaan
kotikoneisiinsa molemmat ohjelmat.

Kyllä Sepon Survo98:ssa oleva graafinen rotaatio on hyvä ja tärkeä
työkalu.

terveisin
Markku Verkasalo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.