Faktorianalyysin graafinen rotaatio

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 27.8.2001 13:38

Faktorianalyysin graafinen rotaatio on ollut Survossa mukana jo
SURVO 76:sta lähtien. Tiesin etukäteen, että sen toteuttaminen
Windows-ympäristössä vaatii oman paneutumisensa enkä muiden
töiden vuoksi ole kiirehtinyt sen toteutusta SURVO MM:ään.
Viimeisen viikon kuluessa olen kuitenkin ottanut aikaa tätä
tehtävää varten ja pienen kamppailun jälkeen (Survo vs.
Windows) näyttää siltä, että graafinen rotaatio (Pauli Postin
aiempaa kyselyä lainaten) "palaa lomilta" kuluvan viikon aikana,
jolloin ollaan versiossa 1.08.
Vuoden sisällä on kyllä ollut aikaa pohdiskella, miten
ko. toiminta pitäisi toteuttaa. Päädyin lopulta ratkaisuun, jossa
vanha lähdekoodi (ROTATE-ohjelma) tekee pääosan työstä lähettäen
viestejä piirtomodulille. Tämä moduli on erikoistunut muunnelma Survon
hajontakuvia tekevästä piirto-ohjelmasta ja se vuorostaan viestittää
käyttäjän joko hiirellä tai näppäimin tekemät valinnat takaisin
ROTATE-ohjelmalle.

Kun siis faktoroinnin jälkeen annetaan komento
ROTATE FACT.M,<faktorien_lkm> / ROTATION=GRAPHICAL
kuvaruudun alaosaan avautuu Survon piirtotoimintojen tapaan graafinen
ikkuna, joka on rakenteeltaan samanlainen kuin aikaisemmissa Survoissa.
Ikkunan vasemmassa reunassa olevaa valikkoa voi käyttää näppäimin
kuten ennenkin, mutta valinnat voi nyt tehdä myös hiiren näpäytyksin.
Itse käsivaraisten rotaatioiden suorittaminen on ehdottomasti
näppärämpää hiirellä. Tarvitsee vain osoittaa kuvassa kohtaa, josta
haluaa saada uuden akselin kulkemaan ja näpäyttää, jolloin uusi
akseliehdotus näkyy punaisena katkoviivana. Rotaatio tapahtuu
kuten ennenkin R-napilla tai näpäyttämällä hiirellä vastaavaa R-
painiketta. Uuteen akselipariin siirrytään N-näppäimellä tai
N-painikkeella.
Tuon jatkuvasti toistuvan työvaiheen saa nyt hoidettua vielä
kätevämmin osoittamalla kuten edellä hiirellä uutta akselin
paikkaa mutta näpäyttämällä hiiren oikeanpuoleista painiketta.
Tällöin suunnan valinnan lisäksi myös rotaatio toteutuu välittömästi.
Lisäksi seuraavaan akselipariin pääsee siirtymään yksinkertaisesti
näpäyttämällä kuvaa "riittävän läheltä origoa".
Näin eteneminen läpi graafisen rotaation eri vaiheiden sujuu
aikaisempaa huomattavasti vaivattomammin.
Tehokkuutta tuo lisää se, että SURVO MM:ssä kuvaruutugrafiikka on
moninkertaisesti nopeampaa.

Kaikki lisäoptiot (mm, "vino" rotaatio ja muuttujien näyttömuodot)
ovat suunnilleen samat kuin ennenkin.
Kannattanee mainita sekin, että käyttäjä voi itse vaikuttaa
rotaatioikkunan paikkaan, kokoon ja moniin yksityiskohtiin, sillä
lukuisat piirtoa koskeavat täsmennystiedot etsitään tekstitiedostoista
SUR_ROT1.SYS (ortogonaalinen rotaatio) ja SUR_ROT2.SYS ("vino"
rotaatio), jotka sijaitsevat hakemistossa <Survo>\U\G.
On myös mahdollista antaa suoraan ROTATE-komennon yhteydessä vastaavia
täsmennyksiä, jolloin ne ohittavat oletusasetukset.
Varoitan kuitenkin harkitsemattomista muutoksista, sillä ne voivat
tuottaa ongelmia. Kannattaa ainakin aluksi tyytyä perusasetuksiin.

Graafinen rotaatio on toistaiseksi vielä kokeiluvaiheessa ja kaipaa
lisätestausta. Tarkoitus on silti liittää se mukaan versioon 1.08,
joka tulee Survon sivuilta kopioitavaksi lähipäivinä.
Huomattakoon, että keväästä alkanut Survon ilmaiskäyttö tulee
kuitenkin loppumaan 1.10.2001. Myöhemmistä mahdollisista
kokeiluversioista tiedotetaan sitten, kun se on ajankohtaista.

- Seppo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.