Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM
Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash

Seppo Mustonen: Survo ja minä

Pientä laskentaa

Käy jotenkin yli ymmärrykseni, että lisääntyvästä "helppokäyttöisyydestä" huolimatta on edelleen tilanteita, joissa yksinkertaiset tehtävät saattavat olla yllättävän hankalia yleisesti käytetyille ohjelmille.

Olen usein kysynyt, miten eri käyttöympäristöissä toimitaan, kun esim. kesken kirjeen kirjoittamisen tarvitsee tehdä joitain yksinkertaisia laskutoimituksia, joiden tulokset pitäisi liittää tekstiin ja sitten jatkaa kirjoittamista.

Ajatelkaamme vaikka tunnontarkkaa raportoijaa selostamassa:

Kiinassa on tällä hetkellä arviolta 612461200 mies- ja 586041300 nais-
puolista kansalaista. Väestömäärä on siis _
Miten siis toimit käyttäessäsi mieliteksturiasi saadaksesi summan lasketuksi ja kirjoitetuksi suoraan lauseen jatkeeksi?

Vastaukset vaihtelevat. Jotkut sanovat, ettei heillä koskaan ole mitään tarvetta laskea kirjoittaessaan. Tuo tuntuu minusta uskomattomalta esim. insinöörin suusta kuultuna. Toiset kertovat pitävänsä tasku- tai pöytälaskinta koneensa vierellä ja tekevät sillä laskutoimituksia ainakin silloin tällöin. Erään kyselyn mukaan peräti 80 prosenttia PC:n käyttäjistä toimii näin. Siitäkö johtuu, että kuulemani mukaan markkinoilta löytyy nykyisin näppäimistöjä, joihin on istutettu kiinteästi tavallinen nelilaskin! Minusta se vaikuttaa yhtä jälkijättöiseltä kuin auton varustaminen aisoilla hevosvetoa varten. Eräät taas siirtävät esim. Windows-ympäristössä numeeriset tiedot leikepöydän kautta laskinohjelmalle ja tulokset sieltä samaa kautta takaisin - tosi kömpelöä!

Survo-ympäristössä tällaiset pikkutehtävät on jo vuoden 1982 alusta lähtien helpoiten tehty ns. kosketuslaskennalla.

Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2008. All rights reserved.
Updated 2008-10-20 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.