Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM
Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash

Seppo Mustonen (15.9.2006):
Survo-ristikkojen sukulaisia

Sen jälkeen kun Survo-ristikoista on julkisesti kerrottu, olen saanut muutamia viestejä, jotka viittaavat siihen, että yksittäin on vastaavia ristikkoja esiintynyt aikaisemminkin.

Tämä ei ole yllätys, sillä - sen jälkeen kun olin laatinut Survoon yleisen Sudoku-tehtäviä ratkaisevan ohjelman - ensimmäinen tätä aihetta koskeva viestini osoitettuna Survon omaan keskusteluryhmään 5.4.2006 alkoi näin:

  > Kimmo kysyi, tekisinkö vastaavaa Kakurolle. Kakuro on hiukan ikävän
  > oloinen ohjelmoitavaksi ja niinpä päätin "keksiä" pelin, joka on
  > tavallaan jotain Sudokun ja Kakuron välimaastosta.
  > On erittäin todennäköistä, että peli tunnetaan ennestään,
  > sillä ainakin omasta mielestäni se vaikuttaa jännältä.
  > 
  > Tehtävänä on yksinkertaisesti täyttää m x n -taulukko luvuilla
  > 1,2,...,m*n siten siten, että jokainen näistä luvuista esiintyy vain
  > kerran ja että rivi- ja sarakesummat täsmäävät reunoilla annettuihin
  > lukuihin.
  > Lisäksi taulukkoon on sijoitettu joitakin lukuja jo valmiiksi, jotta
  > ratkaiseminen ei olisi liian hankalaa eikä mahdollisia ratkaisuja olisi
  > liikaa.
  > 
  > Tässä esimerkkinä 3 x 4 -taulukko:
  > 
  >    * 6 * * 30
  >    8 * * * 18
  >    * * 3 * 30
  >    27 16 10 25

Koko viesti löytyy osoitteesta http://www.survo.fi/arkisto/000968.html.

Survo-ristikkojen sukulaisten etsiskelyä

Tarjottuani kevään aikana Survo-ristikkoja ratkaistavaksi Survo-keskustelussa ne synnyttivät selvää kiinnostusta ja myös monet muut kuin Survon käyttäjät ratkoivat niitä mielellään. Tällöin oli luonnollista ryhtyä etsimään verkon välityksellä tietoja siitä, harrastetaanko jossain muuallakin samaa pelimuotoa. Mitkään esim. Googlella tehdyt haut eivät löytäneet merkkejä sellaisesta. Niinpä kirjoitin kesäkuun alussa Survo-ristikoista kuvauksen suomeksi ja käänsin sen englanniksi elokuun lopulla.

Tiedotin asiasta mm. Ed Pegg'ille, joka pitää yllä erästä suosituinta matemaattisten pelien sivustoa MathPuzzle.com, ja hän liitti välittömästi tiedon Survo-ristikoista uutislistaansa otsikolla "Survo puzzles". Lisäksi hän osoitti innostuneisuuttaan Survo-ristikoista minulle erikseen lähettämässään viestissä. Jos hän tai hänen sivuillaan käyvät tuntisivat, että vastaavaa pelityyppiä on harrastettu muualla, olisin varmaan tähän mennessä saanut siitä vihjeitä.

Helsingin yliopistolta lähti 8.9.2006 lehdistötiedote, jonka ovat kokonaan tai osittain julkaisseet mm. monet päivälehdet. Olen tämän jälkeen saanut muutamia ilmoituksia joko henkilökohtaisina viesteinä tai verkossa tapahtuvien keskusteluiden välityksellä ristikkotehtävistä, jotka jollain tapaa muistuttavat tai vastaavat Survo-ristikkoja.

Läheisempiä ja kaukaisempia sukulaisia

 1. Summaristikko (2002)

  Saamieni ilmoitusten joukossa on ainoastaan yksi, Juha Hyvösen tekemä, Oulun peruskoulujen kolmasluokkalaisten puzzlekisaan syksyllä 2002 tarkoitettu ristikkotehtävä

  Summaristikko 2002

  joka vastaa täsmälleen 3 x 3 -Survo-ristikkoa

  A B C
  1     4 7
  2       15
  3 8     23
  15 10 20
 2. Tsekkiläinen tehtävä (1993)

  Hyvönen on lähettänyt myös tsekkiläisen 4 x 4 -tehtävän

  Soucty 1993

  vuodelta 1993, mutta se poikkeaa lävistäjäsummien antamisen johdosta Survo-ristikosta ja tehtävätyyppinä rajoittuu vain neliömäisiin ristikkoihin.
 3. Cross Math ja summaristikkogeneraattorit

  Oman lajinsa muodostavat "Cross Math"-tyyppiset ristikot, joissa yhteenlaskun lisäksi esiintyy myös vähennys, kerto- ja jakolaskutoimituksia, mutta joissa ei ole Survo-ristikoille ominaista rajoitusta sijoittaa m x n -ruudukkoon pelkästään luvut 1,2,...,m*n.

  Puhtaille summaristikoille löytyy generaattoreitakin, mutta kokeilujeni mukaan niitä ei saa kunnioittamaan Survo-ristikoille ominaisia sääntöjä. Noissa ristikoissa sama luku voi esiintyä monta kertaa.

 4. Yhdistä parit (Ilta-Sanomat)

  Oman lukunsa muodostavat Ilta-Sanomien viikottaisessa ristikkoliitteessä esiintyvät "Yhdistä Parit" -tehtävät (tässä YP-tehtävät). Niiden pohjana on todellakin avoin (tyhjä) 4 x 4 -summaristikko, jossa siis alunperin vain rivi- ja sarakesummat on annettu.

  Vihjeenä jokaiselle 16 ristikkoon tulevalle luvulle annetaan kuitenkin etsiä esimerkiksi tunnettujen henkilöiden nimien ja heidän syntymä- ja kuolinvuotensa välinen yhteys, jolloin YP-ristikon voi ratkaista osaamatta edes yhteen- ja vähennyslaskua hakemalla oikeat luvut henkilöiden tapauksessa verkossa olevasta Kansallisbiografiasta. YP-ristikon ratkaisijoita neuvotaan: "Tehtävän ratkaisemiseksi sinun ei tarvitse tietää kaikkea. Muutama oikea vastaus riittää, loput saat selville laskemalla ja päättelemällä". Tämä on totta, mutta on selvää, että ratkaisija sivuuttaa ongelmakohdat mieluiten käyttämällä vihjettä kuin antautumalla mutkikkaisiin päättelyihin.

  Toisaalta jokainen tällainen tehtävä pitäisi pystyä ratkaisemaan ilman ainuttakaan vihjettä, pelkkien reunasummien avulla. Esimerkkinä tällaisesta Survo-ristikosta on kesäkuun kirjoituksessani sivulla 17 esitetty 4 x 4 -tapaus, joka siis ratkeaa vihjeittä ja on silloin varsin vaativa ja kiintoisa tehtävä.

  Viimeksi 12.9.2006 julkaistu YP-tehtävä ei täytä edellä mainittua ehtoa vaan (Survo-ristikoita varten tekemäni ratkaisuohjelman mukaan) ratkaisu tulee yksikäsitteiseksi vasta 5-6 vihjeen käyttämisen jälkeen. On siis täysin mahdollista, että muutaman vihjeen perusteella ratkaisija saa kaikki summat täsmäämään, mutta ratkaisu ei ole oikea eli kaikki vihjeet eivät toteudukaan.

  YP-tehtävät poikkeavat Survo-ristikoista siinä, että ratkaisija saa itse vapaasti päättää, montako lukua hän asettaa ruudukkoon vihjeiden perusteella. Survo-ristikossa mahdolliset annetut luvut päättää tehtävän laatija, jolloin ratkaiseminen on todella paljon vaikeampaa ja mielenkiintoisempaa.

 5. Mahdollisia muunnelmia ja avoimia kysymyksiä

  Survo-ristikoita saattaa yleistää useilla tavoilla. Survon käyttäjien piirissä on jo keskusteltu mm. sellaisesta muunnelmasta, jossa myös osa reunasummista on jätetty pois. Toinen muunnelma on vaikka vaatimus täyttää ristikko alkuluvuilla lukujen 1,2,...,m*n asemasta.

  Tuollaiset variaatiot eivät tuo mitään uutta varsinaiseen ideaan. Toistaiseksi haluankin pysyttäytyä tiukasti alkuperäisen määritelmän mukaisissa tilanteissa, koska ne tarjoavat kylliksi pohdittavaa mm. ratkaisustrategioitten ja avoimien ristikkojen lukumääriä koskevien ongelmien osalta.

  Milloinkahan joku pystyy tuottamaan kaikki esimerkiksi Sudokun kokoiset, aidosti erilaiset, avoimet 9 x 9 -Survo-ristikot, joilla on yksikäsitteinen ratkaisu? Tähän ei tunneta vastausta vielä edes 5 x 5 -ristikoilla.

Johtopäätöksiä

Tämän kaiken perusteella on ilmeistä, ettei mitään Survo-ristikoita vastaavaa pelityyppiä ole harrastettu eikä tutkittu systemaattisesti aikaisemmin. Ainakaan sellaista toimintaa ei ole tähän mennessä saatettu Internet-yhteyksien kautta yleiseen tietoon kansainvälisesti.

Survo-ristikkojen pääsivulle

Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2006. All rights reserved.
Updated 2006-09-15 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.