Seppo Mustonen 3.10.2011:

Survo-ristikko-kilpailun luonteesta

Survo-ristikkotehtävät laaditaan yleensä niin, että tehtävällä on täsmälleen yksi ainoa oikea ratkaisu ja tehtävän ratkaisemiseen (kynällä ja paperilla) kuluu aikaa yleensä muutamasta minuutista useihin tunteihin - riippuen tehtävän vaikeusasteesta.

Nyt on kuitenkin kysymys pikapelistä eli pelistä aikaa vastaan ja ristikkoa ratkaistaan yrityksen ja erehdyksen kautta. Hyvät pelaajat pääsevät ratkaisuun parissa minuutissa, mutta joutuvat tällöin ottamaan riskejä valinnoissaan. Pelin alussa ei minkään luvun oikeasta paikasta voi olla täysin varma, sillä ohjelma valitsee satunnaisesti ratkaistavaksi aina yhden noin lähes kahdesta miljoonasta tehtävästä. Lisäksi nämä ristikot eivät alkutilanteessa (jossa vain reunasummat näkyvillä) ole yksikäsitteisesti ratkeavia vaan jokaisella niistä on ainakin 2000 erilaista (tosin lähellä toisiaan olevaa) ratkaisua. Näistä yksi on ohjelman etukäteen valitsema oikea ratkaisu, jota kohti pelaaja virheilmoitusten ohjaamana pääsee lähestymään. Pelaaja joutuu aluksi tekemään nopeasti arvioita eri lukujen sijainnista pelkästään reunasummien perusteella eikä kukaan pysty ratkaisuun virheittä vaan niitä kertyy pelin aikana lukuisia. Koska suuret virheet sakottavat pistesaalista huomattavasti enemmän kuin pienet, hyvällä arviointikyvyllä on todella suuri merkitys ja tuo kyky kehittyy fiksuilla pelaajilla kokemuksen myötä.

Virheiden suuruuden ja suunnan ilmoittaminen musiikki-intervalleina ehkä suosii musikaalisia ja tarkkakorvaisia pelaajia. Olen kuitenkin huomannut, että epämusikaalisetkin pelaajat oppivat hyvin käyttämään tätä "ääniohjausta". Sitä pääsee opettelemaan näpäyttämällä pelin alussa pelilaudan oikeassa yläkulmassa olevaa punaista L-kirjainta, jolloin alalaitaan ilmestyy virheen numeerisen arvon ohella ko. intervallin nimi. Täysin sävelkorvattomille on apuna pelin aikana virheen ilmaiseminen yksinkertaisena numeerisena lausekkeena.

Pelin alussa ajankäytöstä sakotetaan noin viiden pisteen verran sekunnissa. Pelin loppupuolella sakko on vain yhden pisteen luokkaa sekunnilta. Siis pelin alkuvaiheessa kannattaa olla todella nopea valinnoissaan. Loppupuolella on enemmän aikaa harkintaan.

Tässä 4x4-pelissä luvuista 1,2,...,15,16 helpoimmin arvattavia ovat reunoilla olevat 1,16,2,15,... ja vaikeimmin arvattavia keskellä olevat 8,9,7,10... Niinpä esim. pienimmän rivi- ja sarakesumman risteykseen tulee tavallisesti 1,2, tai...

Peliohjelma antaa keskellä olevista luvuista selvästi enemmän pisteitä kuin reunoilla olevista. Näin tapahtuu erityisesti pelin alkupuolella; loppua kohti "hyvistäkin" luvuista saadut pisteet alenevat huomattavasti.

Päässälaskutaidon merkitys kasvaa pelin edetessä. Tyypillinen tilanne viimeistään pelin keskivaiheilla on sellainen, että esim. jollekin riville on saatu jo kolme lukua oikeille paikoilleen (esim. luvut 7,12,15). Tällöin rivisumman (olkoon se 35) perusteella puuttuva luku olisi 35-7-12-15=1. Koska puuttuva luku 1 on arvottomin (luvun 16 ohella), hyvä pelaaja painaa sen mieleensä ja asettaa paikalleen vasta aivan pelin lopussa. "Hyvät" luvut kelpuutetaan välittömästi.

Todettakoon sekin, että pelin laatijana minulla ei ole minkäänlaista etua pelatessani niihin verrattuna, jotka tuntevat vain edellä mainitut pelin ominaisuudet. Peliin ei ole haudattuna mitään "jippoja", joilla voisi ylimääräisesti kartuttaa pistesaalistaan.

Hyviin tuloksiin pyrittäessä kannattaa aina toivoa, että saisi pelin suotuisasti alkuun eli löytäisi aikapulasta huolimatta nopeasti hyvien lukujen paikat. Mitä paremmin alussa onnistutaan, sitä jännemmäksi käy pelin loppuvaiheista selviäminen. Jos alku epäonnistuu, pelin voi tietenkin välittömästi keskeyttää ja aloittaa uuden pelin alusta.

Yhteenvetona:

Kyseessä on 16-vaiheinen peli, jonka alussa on kyettävä tekemään järkeviä päätelmiä epävarmuuden vallitessa ja joka loppua kohti muuttuu lukuisten päässälaskutehtävien ja loogisten päätelmien ketjuksi. Pelaajan on varauduttava ottamaan ja sietämään riskejä. Mitä taidokkaammaksi pelaaja kehittyy, sitä koukuttavammaksi hän pelin kokee.

Lisävihjeitä

Takaisin kilpailusivulle