Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

Etusivu  |  Keskustelu

Survo-käyttäjien kokemuksia

Aktiivisten käyttäjien kokemukset Survosta erilaisissa työympäristöissä ja tehtävissä valottavat kuvaa Survon käyttöalueista sekä sen monipuolisuudesta ja joustavuudesta.

Työmarkkinatietojen tuottaminen ja prosessointi

Petri Palmu, Toimihenkilöunioni TU ry: "Survo-ympäristö on erityisen miellyttävä työskentelylle, se henkii jatkuvuutta, vapautta ja vastuuta ongelmien ratkaisussa."    Koko teksti

Arvojen tutkimus ja menetelmien opetus

Markku Verkasalo ja Jari Lipsanen, Psykologian laitos, Helsingin yliopisto: "Survon käyttöliittymä ja avoin systeemi antavat käyttäjälle vapauden käyttää omaa luovuuttaan. Rajana ovat vain omat taidot ja mielikuvitus."    Koko teksti

Aineistojen hallinta, raportointi ja tutkimus

Reijo Sund, Stakes: "Survo on osoittautunut monipuolisen laajennettavuutensa takia verrattomaksi käyttöympäristöksi myös tilanteissa, joissa tarvitaan uusien menetelmien implementointia tai vanhojen räätälöintiä erityistarkoituksiin."    Koko teksti

Tutkimusprojektin vaiheiden hallinta ja toistettavuus

Yrjö Norilo, Ilmarinen: "Survo palvelee erinomaisesti kaikissa tutkimusprojektin työvaiheissa ja sen toistettavuusominaisuus tuo valtavan lisähyödyn projekteihin, jotka uusitaan tietyin aikavälein."    Koko teksti

Henkilöarvioinnin ja rekrytoinnin konsultointi

Pauli Posti, Post-In Oy: "Käytän aktiivisesti Survon erinomaista kyselyjärjestelmää. Lisäksi luen keskustelupalstaa. Minusta se on korvaamaton."    Koko teksti

Ulkomaan puhelinliikenteen tilastointi ja raportointi

Juha Valtonen, Sonera: "Survon käyttö kuvaamassani raportointitehtävässä ilmeisesti poikkeaakin suuresti siitä kuvasta, mikä yleensä Survon käyttötehtäväksi ymmärretään. Tilastoanalyysien sijasta pääpaino on datan muokkaamisessa ja raportoinnissa."    Koko teksti

Kerro kokemuksistasi!

Aktiivinen Survo-käyttäjä: Haluaisitko kertoa omista Survo-kokemuksistasi? Ota yhteyttä osoitteeseen
support'at'survo.fi

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2016. All rights reserved.
Updated 2009-04-02.