Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

Etusivu  |  Keskustelu

Survo-kirjallisuutta

Seppo Mustonen: Englanninkielinen käyttöopas (1992), 493 sivua

Verkkoversio on julkaistu vuonna 2009 täydennettynä Survon uudemmista ominaisuuksista kertovilla huomautuksilla.

Verkkoversioon lisätään vielä uusia huomautuksia.

Seppo Mustonen: Survo ja minä (1996), 226 sivua

Verkkoversio on julkaistu vuonna 2009.

Lisää kirjan aihepiiristä

Seppo Mustonen: Tilastolliset monimuuttujamenetelmät (1995), 209 sivua

Verkkoversio on julkaistu vuonna 2004.

Lisää kirjan aihepiiristä

Kimmo Vehkalahti: Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät (2008), 223 sivua

Näytteitä kirjasta:

Lisää Survoon liittyviä julkaisuja

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-09-24.