SURVO MM Help System (web edition)

PostScript-kirjoitin valitaan SURVO.APU-tiedoston rivillä

printer="PostScript-kirjoittimen Windows-nimi"
Esim.  printer="HP LaserJet 4M Plus"

Oletusasetus on printer=LPT1:
mikä kelpaa yleensä (ainoalle) yksittäiseen koneeseen kytketylle
PostScript-kirjoittimelle.

Kaikkien kirjoittimien nimet löytyvät valitsemalla
Käynnistys->Asetukset->Kirjoittimet (Start->Settings->Printers)
tai saat listauksen suoraan toimituskenttään esim. komennolla
INDEX /PRINTERS,END+2

Tilapäisesti voi vaihtaa PostScript-kirjoitinta antamalla PRINT-komennon
muodossa
PRINT L1,L2 TO "PostScript-kirjoittimen Windows-nimi"

  P = Lisätietoja PRINT-komennosta 
  M = Lisää tietoja SURVO MM:n erityispiirteistä 


More information on Survo from www.survo.fi
Copyright © Survo Systems 2001-2012.
webmaster'at'survo.fi